Czym różni się błąd medyczny od błędu lekarskiego?

Wbrew obiegowym opiniom powielanym bardzo często przez specjalistów błąd medyczny nie jest tym samym, co błąd lekarski. W istocie błąd lekarski zaliczany jest do błędów medycznych, jednak nie każdy błąd medyczny bywa błędem lekarskim… Brzmi dziwacznie? Zapewne, dlatego w dzisiejszym artykule postaramy się tą zależność objaśnić z uwzględnieniem adekwatnych przepisów prawnych oraz pojęć encyklopedycznych. Zapraszamy do pierwszej części artykułu!

Słowem wstępu

Zanim zabierzemy się za definiowanie błędu medycznego, warto na początku opisać pewną – życiową zależność z której nie każdy musi zdawać sobie sprawę. Otóż w trakcie leczenia oraz innych czynności medycznych w tychże czynnościach bierze udział nie tylko lekarz, ale także jego asystenci – mogą być to pielęgniarki, rehabilitanci, a nawet technicy. W konsekwencji nie można mówić o błędach lekarskich w czynnościach na które sam lekarz nie ma wpływu bezpośredniego. Zależność ta jest wbrew pozorom logiczna, a jej kontrowersje wzbudza przede wszystkim fakt, iż oba te pojęcia nie zostały zdefiniowane w żadnym przepisie prawnym. W takich sytuacjach pozostaje nam powołanie na orzecznictwa sądowe zgodnie z którymi błędem medycznym nazywamy naruszenie przez lekarza (świadomego podejmowanych czynności) obowiązujących go norm w konkretnym zabiegu. Definicja ta znajduje rozszerzenie w książce pt. „Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej” autorstwa Agnieszki Liszewskiej. Zgodnie z formułą zawartą w lekturze normy obowiązujące lekarze stanowią normy wypracowane na gruncie nauki i praktyki reguł postępowania zawodowego wobec dóbr prawnych w postaci życia i zdrowia człowieka stanowiącego tym samym podstawę prawną dla stwierdzenie o naruszeniu obowiązków.

Warianty błędów medycznych

Wyróżniamy cztery podstawowe warianty błędów medycznych :
Błąd diagnostyczny – polega na nieprawidłowym orzeczeniu choroby, bądź niewłaściwym jej rozpoznaniu, co prowadzi do pogorszenia zdrowia pacjenta. Fundamentem popełnienia takiego błędu są niewłaściwe przesłanki o które oparł się lekarz w procesie diagnozowania.
Błąd terapeutyczny – polega na wyborze nieodpowiedniej metody leczenia, bądź błędnego sposobu leczenia. Tego rodzaju błędem może być np. wykonanie operacji w momencie, gdy nie istnieją żadne przesłanki ku temu, bądź zapisanie nieodpowiednich leków.
Błąd techniczny – polega na niewłaściwym wykonaniu czynności medycznej pod względem technicznym. Do jego popełnienia może dojść m.in. podczas standardowych badań oraz zabiegów, choć zdarza się, że błędy techniczne dotyczą poważnych i skomplikowanych operacji.
Błąd organizacyjny – polega na negatywnym wpływie na stan zdrowia pacjenta poprzez nieodpowiednią organizację pomocy medycznej. Błędy organizacyjne bardzo często stanowią skutek niewłaściwych decyzji dyrektorów placówek medycznych oraz innych osób na stanowiskach kierowniczych.
W kolejnej części artykułu związanego z błędami medycznymi i lekarskimi poruszymy wątki prawne oraz rolę sądu medycznego.

Przy współpracy z https://www.allecco.pl/.