Guz przysadki mózgowej — objawy, przyczyny i leczenie

Guz przysadki mózgowej należy do kategorii najbardziej zróżnicowanych guzów mózgu pod względem objawów i efektów ubocznych. Poprzez pojawienie się guzu mózgu wyraźnie zauważalny jest nieprawidłowy rozrost komórek przysadki mózgowej, która jest bardzo istotnym narządem w układzie dokrewnym (https://www.apteka-rozana.eu/uklad-krwionosny.html), wpływającym na funkcjonowanie wszystkich organów ciała i wydzielanie hormonów. Guzy przysadki można zlokalizować we wnętrzu czaski. Ich głównym ogniskiem powstawania jest okolica kostnego zagłębienia zwanego siodłem tureckim.

Rodzaje guza

Guzy przysadki mózgowej można podzielić na kilka rodzajów ze względu na aktywność hormonalną. Do rodzajów guzów należą gruczolaki czynne oraz nieczynne hormonalnie. Gruczolaki czynne najczęściej maj wpływ na wydzielanie prolaktyny, somatotropiny, kortykotropiny oraz tyreotropiny. Szacuje się, że około 80% gruczolaków zalicza się do kategorii czynnych, natomiast pozostałe 20% jest gruczolakami nieczynnymi.

Przyczyny

Przyczyny powstania guzów przysadki mózgowej obecnie nie są jeszcze znane i wciąż padane pod kątem medycznym, jednakże naukowcy zgodnie twierdzą, że niektóre z nich występują na podłożu genetycznym. Objawy są bardzo różne i w dużej mierze można podzielić je na objawy miejscowe oraz związane z aktywnością hormonalną. Do objawów miejscowych należą bóle i zawroty głowy, nieostre widzenie, nudności i wymioty oraz bardzo niskie ciśnienie krwi. Objawy związane z aktywnością hormonalną można podzielić na: somatotropinowe powodujące nadmierne wydzielanie harmonu wzrostu i nadciśnienie tętnicze, prolaktynowe powodujące niepłodność, zaburzenia owulacji i miesiączkowania, tyreotropinowe sprzyjające niedoczynności tarczycy oraz kortykotropinowec przyczyniające się do nadmiernej otyłości oraz powstania choroby Cushinga.

Leczenie

Leczenie guza przysadki mózgowej jest dobieranie indywidualnie do przypadku danego pacjenta, jednakże w dużej mierze zależy od rodzaju gruczolaka, jaki zostanie zdiagnozowany. Do najczęstszych rodzajów leczenia należą leczenie farmakologiczne oraz operacyjne. Farmakoterapia stosowana jest w celu opanowania nieprzyjemnych objawów choroby, a operacja w celu usunięcia nieczynnego hormonalnie guza. Innym rodzajem leczenia, które w dużej mierze traktowane jest jako uzupełniające, jest radioterapia stosowana w przypadku guzów, których nie da się usunąć operacyjnie oraz tych nawracających.